O wyborze Hiszpanów zadecydowała najniższa cena. Wartość oferty konsorcjum Aldesa Nowa Energia i Aldesa Construcciones to ponad 253 mln zł brutto.

W przetargu ofertę złożyło, także konsorcjum Iberdrola Engineering and Construction Poland oraz Iberdrola Ingenieria y Construccion, które jednak wyceniło swoje usługi o kilka mln więcej.

Zamówienie obejmuje budowę „pod klucz” 16 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 40 MW, każda o mocy jednostkowej równej 2,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyprowadzeniem mocy do istniejącej linii 110kV relacji Sianów - Sławno. Wysokość wieży elektrowni ma wynosić 98-100 metrów.

Na zrealizowanie inwestycji wykonawca ma 49 miesięcy.

Źródło: www.wnp.pl