W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział reprezentanci samorządów wyróżnionych za szczególną, ponadprzeciętną aktywność na rzecz rozwoju edukacji na poziomie lokalnym. Certyfikaty „Samorządowy Lider Edukacji” przyznane zostały na podstawie ankiet samooceny wypełnionych i przekazanych komisji przez samorządy. Otrzymały je gminy i powiaty realizujące samodzielnie lub we współpracy z partnerami społecznymi ciekawe projekty edukacyjne adresowe do uczniów, studentów, nauczycieli itp. oraz posiadające znaczące osiągnięcia w zakresie wspierania rozwoju naukowego, sportowego i kulturalnego młodzieży. Komisja konkursowa oceniała w szczególności skalę i jakość wsparcia samorządu na rzecz rozwoju infrastruktury edukacyjnej, skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na rozwój edukacji i szkolnictwa, innowacyjność i oryginalność działań w sferze rozwoju edukacji oraz jakość oferty edukacyjnej gminy/powiatu.

Pełna lista laureatów znajduje się tutaj

Źródło: http://www.fundacja-edukacja.org.pl/