Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ostrzega przed wprowadzającymi w błąd informacjami o możliwości pobrania wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Podawane na stronach internetowych linki do wniosku za którego pobranie trzeba wpisać numer telefonu stanowi próbę wyłudzenia pieniędzy.

Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500 zł będzie darmowy i można będzie składać go dopiero od momentu startu programu. Opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek dostępny będzie na stronie internetowej ministerstwa. Prośbę o świadczenie zainteresowani mogą składać przez Internet lub osobiście w gminie.

Świadczenie wychowawcze 500 zł wypłacać będzie urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń. Świadczenie w zależności od woli rodziców będzie wydawane m.in. w formie przelewu na konto bądź przekazem pocztowym.

Projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus) na chwilę obecną znajduje się w konsultacjach społecznych. Zainteresowani mogą zapoznać się z jego treścią dostępną na stronie Ministerstwa.

(mpips.gov.pl)