"Przedsięwzięcie skierowane jest do osób z pomysłem na własną firmę, którym brakuje środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szansę na wzięcie w nim udziału mają bezrobotni zarejestrowani w jednym z powiatowych urzędów pracy w województwie, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy" – podkreślił we wtorek marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Rozpoczęty nabór wniosków odbywa się w ramach projektu "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego", realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie ze wszystkimi 20 powiatowymi urzędami pracy w regionie. Bezrobotni, którzy zgłoszą swój akces, mają szansę na bezzwrotne wsparcie na start w biznesie, maksymalna wysokość tego wsparcia to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia.

"Cel projektu to stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej dla 2,5 tysiąca osób bezrobotnych. Na Kujawach i Pomorzu przeznaczyliśmy na ten cel rekordowo duże środki, a rozdysponowanie wsparcia powierzyliśmy powiatowym urzędom pracy w regionie, co pozwoliło ograniczyć koszty realizacji projektu, dzięki czemu do początkujących przedsiębiorców trafi u nas najwięcej dotacji w skali kraju" - dodał Całbecki.

Budżet projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki to 50 milionów złotych. Urząd Marszałkowski przeznaczył na ten cel pieniądze z krajowej rezerwy wykonania, które trafiły do regionu kujawsko-pomorskiego za sprawne wdrażanie programu w latach poprzednich.

W projekcie szczególnie preferowane są osoby do 25. lub powyżej 50. roku życia, niepełnosprawni i kobiety. Rozpoczęty obecnie nabór potrwa do kwietnia, a następny zaplanowano od czerwca do września.

Osoby, które zakwalifikują się do projektu będą mogły ubiegać się o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności gospodarczej w wysokości do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia (obecnie to 21,5 tysiąca złotych). Dotacji nie trzeba zwracać, pod warunkiem, że działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres minimum 12 miesięcy. Uczestnicy otrzymają też informacje na temat instytucji udzielających wsparcia nowopowstałym firmom. 

olz/ mki/ jbr/