Osiem województw, które najsprawniej realizowały Program Operacyjny Kapitał Ludzki, otrzyma dodatkowe 300 mln euro na realizację nowych projektów. W przyszłym tygodniu marszałkowie zdecydują, na co je przeznaczą.
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wstępnie podzieliło między województwa, które najsprawniej wydawały pieniądze z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), dodatkowe środki z tzw. krajowej rezerwy wykonania. 300 mln zł euro trafi do województw: warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i pomorskiego. O podziale rezerwy zdecydowało dotychczasowe tempo wydawania środków z PO KL, a konkretnie poziom płatności rozliczonych z Komisją Europejską. MRR chce, żeby wszystkie województwa, które otrzymają środki z rezerwy, część z nich przeznaczyły na wsparcie samozatrudnienia, ale nie tylko w formie bezzwrotnych dotacji, jak było dotychczas, ale także w postaci pożyczek dla nowych przedsiębiorców. Będzie to przedmiotem negocjacji marszałków z MRR, podobnie jak wysokość kwot, jakie województwa przeznaczą na wybrane przez siebie działania. Negocjacje odbędą się w lutym.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 14 stycznia 2011 r.