"Teren po Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu został skażony składnikami oleju impregnacyjnego m.in. kreozotem i ropą naftową. Całość to ponad 16 ha ziemi w centrum miasta, a oczyszczenie wód podziemnych i gruntów jest szczególnie ważne ze względu na rakotwórczy charakter związków chemicznych, które przenikają do organizmu drogą inhalacyjną oraz przez skórę" - podkreśliła Karolina Szymańska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Podczas realizacji projektu zostanie zastosowana innowacyjna metoda oczyszczania gruntu w sposób biologiczny, przy wykorzystaniu specjalnie do tego celu wyhodowanych mikroorganizmów glebowych.

"Ich metabolizm pozwoli na rozkład substancji szkodliwych. Pozostałe zanieczyszczenia zostaną +wyprane+ z gleby - będzie ona wielokrotnie płukana" - dodała Szymańska.

Prace rekultywacyjne potrwają około dwóch lat. Jak oceniają specjaliści, po wykonaniu zadania stan gleby i wód poprawi się na tyle, że będzie możliwe użytkowanie całego obszaru dawnej nasycalni. Władze Solca planują zagospodarować oczyszczony teren udostępniając go mieszkańcom, jako nowoczesne centrum rekreacyjne, na którym powstaną: boisko, place zabaw, korty tenisowe i skate park.

Przedsiębiorstwo zajmujące się impregnacją chemiczną podkładów kolejowych działało w Solcu prawie sto lat. Projekt rekultywacji rozległych terenów, które użytkowało jest pierwszym takim przedsięwzięciem w województwie kujawsko-pomorskim, realizowanym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Realizacja projektu kosztować będzie 30 mln zł, z czego aż 25 mln zł to unijna dotacja. (PAP)

olz/ mki/