Wspomniany program walki z chorobami cywilizacyjnymi dofinansowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W pierwszym etapie jego realizacji badaniami przesiewowymi zostanie objętych około 260 tysięcy mieszkańców województwa (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat oraz dorośli pomiędzy 45, a 65 rokiem życia).

W kolejnej części 5 tysięcy osób wytypowanych zostanie do opieki multidyscyplinarnej. Osoby te uzyskają pomoc psychologa, dietetyka czy lekarza. Opieka służyć ma zmianie dotychczasowego stylu życia (między innymi zmniejszeniu liczby spożywanych kalorii).

Program wykonywać będą podmioty ustalone w drodze konkursu. Województwo podzielono na obszary: północny, środkowy i południowy. Jak informuje wicemarszałek Roman Kolek, wybrany w drodze konkursu operator będzie funkcjonował tylko na terytorium jednego ze wspomnianych obszarów. Zdaniem Rajmunda Millera - lekarza uczestniczącego w pracach Parlamentarnego zespołu ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości - o potrzebie walki z chorobami cywilizacyjnymi świadczy choćby fakt, że w 2013 r. na leczenie pacjentów z powodu chorób związanych z otyłością wydano około 11 mld złotych.

(zwrp.pl)
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami