Po okresie spowolnienia 2014 r. przyniósł wreszcie długo oczekiwany wzrost polskiej gospodarki. Jak podkreśla organizacja Pracodawców RP to właśnie ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), nakazująca zamawiającym stosowanie pozacenowych kryteriów rozstrzygania przetargów jest jednym z największych sukcesów 2014 r. To bowiem pierwszy zwiastun opuszczania przez Polskę ślepej uliczki, jaką było w ponad 90 proc. przetargów, przywiązanie tak wielkiej wagi do kryterium najniższej ceny.

Opublikowano nowelizację Prawa zamówień publicznych >>

Nie można również zapominać, iż w lutym 2014 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych. Dyrektywy zostały opublikowane 28 marca 2014 r. a państwa członkowskie mają dwa lata na implementację nowych rozwiązań do krajowych porządków prawnych. To oznacza, że do dnia 18 kwietnia 2016 r. Polska musi wdrożyć nowości przewidziane treścią dyrektyw.

Zakres przewidzianych zmian jest bardzo szeroki, dlatego z pewnością czeka nas generalna rewolucja w prawie przetargowym. Pracodawcy RP już teraz postulują, by wykorzystać tę szansę i napisać regulację od nowa. A te prognozy mogą stać się rzeczywistością, bowiem projekt zupełnie nowego Prawa zamówień publicznych opracowuje aktualnie Urząd Zamówień Publicznych. Główne cele nowej ustawy to dalsze udoskonalenie systemu, bowiem mimo poprawy kryterium najniższej ceny nadal zbyt często decyduje o wyborze wykonawcy oraz właśnie wdrożenie dyrektyw przyjętych przez UE na początku 2014 r.

– Urząd Zamówień Publicznych zakłada, iż implementacja przepisów zawartych w dyrektywach nastąpi poprzez przygotowanie nowej ustawy, kompleksowo regulującej kwestie systemu zamówień publicznych. Obecnie finalizowane jest opracowywanie założeń do niej – mówiła Anita Wichniak-Olczak, dyrektor Departamentu Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych UZP.

Nowe dyrektywy unijne mogą zmodyfikować cały rynek zamówień publicznych >>

Z uwagi jednak na stosunkowo krótki okres czasu na wdrożenie unijnych dyrektyw, pojawiają się głosy sceptycyzmu dotyczące tego, czy uda się wszystko zrobić na czas.

- Zmian wprowadzonych dyrektywami jest bardzo wiele i ich implementacja do polskiego systemu prawnego może pociągnąć za sobą konieczność modyfikacji całego systemu zamówień publicznych RP. Jak poradzi sobie z tym przedsięwzięciem ustawodawca, pokaże czas - mówiła Matylda Kraszewska, radca prawny w Kancelarii Czublun Trębicki.

- Czas na wdrożenie upływa w pierwszej połowie 2016 r., a podwójne wybory mogą spowodować, że Polska znowu nie dokona transpozycji na czas. Nowe Prawo zamówień publicznych jest jednak niezbędne do tego, by rynek ten funkcjonował poprawnie - stwierdzają przedstawiciele Pracodawców RP.

Źródło: www.pracodawcy.rp.pl