NFZ przeznaczył w 2009 roku łącznie na finansowanie programów terapeutycznych ponad miliard złotych.

Najwięcej pieniędzy trafiło do województw: mazowieckiego (230 mln zł), śląskiego (119 mln zł) oraz małopolskiego (104 zł). Największe środki zostały wydane na leczenie raka piersi (ok. 200 mln zł), co stanowi ponad 18% wszystkich wykonanych świadczeń związanych z programami terapeutycznymi. Na leczenie wirusowego zapalenia wątroby (WZW) wydano 156 mln zł (14%).

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 2 września 2010 r.