200 mln zł dla gmin na nowe żłobki

Ustawa żłobkowa nie wskazuje źródeł finansowania. Chce to naprawić resort rozwoju regionalnego i przeznacza na żłobki część funduszy UE.

Największe koszty dla gminy wiążą się z utrzymaniem żłobków, w tym z zatrudnieniem wykwalifikowanego personelu. Rozwiązaniem tego problemu mogą być jednak fundusze europejskie. W projektach finansowanych przez UE można takie placówki nie tylko tworzyć, ale także finansować przez pewien czas ich utrzymanie. Dodatkowe pieniądze na ten cel znalazła Elżbieta Bieńkowska, Minister Rozwoju Regionalnego. Chce wygospodarować je z unijnych projektów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach I Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). MRR proponuje, żeby przesunąć 200 mln zł na tworzenie i funkcjonowanie żłobków z niezakontraktowanych jeszcze projektów MPiPS. Co istotne, zmiana nie będzie wymagała zgody Komisji Europejskiej, więc można jej dokonać jeszcze w tym roku. Wtedy pieniądze byłyby dostępne od 2012 roku. Na zmianę ich przeznaczenia musi się jednak zgodzić Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które jest ich dysponentem. Na razie pewne jest to, że w tym roku (w trzecim kwartale) Ministerstwo Pracy ogłosi w PO KL konkurs na tworzenie żłobków i przedszkoli, w którym przyzna dotacje o wartości 15 mln zł. Będą się o nie mogły starać samorządy, a także firmy, które chcą utworzyć placówki dla dzieci swoich pracowników. Ostateczna decyzja o przesunięciu na żłobki kolejnych 200 mln zł w 2012 roku zapadnie jesienią tego roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 15 czerwca 2011 r.

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 15 czerwca 2011 r.