„W ubiegłym roku podobnych wniosków o opinię ws. likwidacji szkół do lubelskiego kuratorium wpłynęło 292, czyli prawie dwa razy więcej” – poinformował lubelski kurator oświaty Krzysztof Babisz.

Największe zmiany dotyczą szkół podstawowych - samorządy zgłosiły zamiar likwidacji 15 takich szkół, do których łącznie chodzi 488 uczniów i 79 dzieci w oddziałach przedszkolnych. Ponadto zlikwidowanych ma być osiem szkół filialnych, w których uczy się 81 uczniów w klasach I-III i 44 dzieci w oddziałach przedszkolnych.

W dziewięciu przypadkach likwidacja szkoły podstawowej ma być w rzeczywistości przekształceniem jej w filię innej szkoły połączonym z obniżeniem stopnia organizacji do prowadzenia nauczania w klasach I-III i oddziale przedszkolnym. Takie zmiany dotyczyć będą 335 uczniów i 106 przedszkolaków.

Zlikwidowane ma być też jedno gimnazjum, w którym uczy się obecnie 29 uczniów. W dwóch przypadkach zmiana polegać ma na włączeniu gimnazjum do zespołu szkół.

Babisz podkreślił, że uchwały samorządów mają charakter intencyjny, a o ostatecznej likwidacji szkoły rady miast czy gmin będą decydowały kolejną uchwałą. „Szkoły likwidowane, które były prowadzone przez samorządy, mogą być na nowo utworzone od 1 września, jeśli powstaną stowarzyszenia, które zechcą je prowadzić” - zaznaczył.

Dotychczas do lubelskiego kuratorium wpłynęły cztery wnioski o opinię w sprawie przekazania szkoły do prowadzenia stowarzyszeniu. Dotyczą one szkół podstawowych, w których uczy się w sumie 253 uczniów i 28 przedszkolaków.

W ubiegłym roku stowarzyszenia przejęły w Lubelskiem 23 szkoły, do których chodzi łącznie 579 uczniów i 100 przedszkolaków.

Babisz zaznaczył, że w tym roku nie było dotychczas spektakularnych protestów w obronie likwidowanych szkół. Jego zdaniem samorządy są do tego coraz lepiej przygotowane. „Nie ma już takiego zaskoczenia, odpowiednio wcześniej informowani są rodzice i nauczyciele”- dodał.

Jako powód likwidacji szkół samorządy podają niż demograficzny i związane z tym rosnące koszty utrzymania placówek.

Najwięcej - 110 - uchwał, jakie wpłynęły w tym roku do kuratorium, dotyczy likwidacji szkół, w większości ponadgimnazjalnych, w których nabór nie jest już prowadzony i nie ma uczniów lub kończą oni naukę.

Wiele tych likwidacji wiąże się z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która przewiduje m.in., że do 1 września 2014 przestaną funkcjonować licea profilowane i w związku z tym od ub. roku nie prowadzi się już do nich naboru. Likwidowane mają też być licea uzupełniające i technika uzupełniające dla młodzieży i dorosłych, technika dla dorosłych i zasadnicze szkoły zawodowe dla dorosłych.

W Lubelskiem zlikwidowane ma być m.in. 39 szkół dla dorosłych, 21 liceów profilowanych, 20 techników uzupełniających, 10 techników, pięć uzupełniających liceów ogólnokształcących, cztery licea ogólnokształcące, dwie zasadnicze szkoły zawodowe.

Nie wiadomo jeszcze, jak planowane likwidacje i przekształcenia wpłyną na strukturę zatrudnienia w szkołach na Lubelszczyźnie.

Według danych zebranych przez kuratorium ubiegłoroczne zmiany w sieci szkół spowodowały likwidację ponad 600 etatów.

ren/ abe/