Do GDDKiA wpłynęło 10 ofert. Najniższą ofertę na realizację tego odcinka na kwotę 289,9 mln zł brutto złożyło konsorcjum, którego liderem jest Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Najwyższa oferta, na kwotę 414,3 mln zł wpłynęła od konsorcjum z liderem Przedsiębiorstwem Inżynieryjnym IMB – Podbeskidzie Sp. z o.o.

W postępowaniu przetargowym przyjęte zostały trzy kryteria oceny ofert: cena, okres gwarancji oraz termin wykonania. Wszyscy wykonawcy zaproponowali okres gwarancji na 10 lat, natomiast termin realizacji między 30 a 31 miesięcy.

Zakres odcinka obejmuje wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Młp.” na drodze wojewódzkiej nr 875. Droga będzie omijać Sokołów Młp. od strony wschodniej i bezpośrednio połączy się z oddanym już do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – Rzeszów.

Źródło: www.gddkia.gov.pl