Jedna z ubiegłorocznych odsłon tarczy antykryzysowej (ustawa nowelizująca z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o  szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) przewidziała utworzenie dwóch funduszy wspierających branżę turystyczną, czyli organizatorów imprez turystycznych i ich klientów. Zgodnie z ustawą, turyści, którzy wpłacili środki na imprezy turystyczne, odwołane następnie z powodu pandemii koronawirusa, mogli składać wnioski o zwrot tych środków. Wnioski można było składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego UFG. Analogicznie wnioski składali organizatorzy turystyki; obydwie strony umów o imprezy turystyczne mogły je składać od 1 października 2020r., czyli od dnia wejścia ustawy w życie.

Czytaj: Zwrot pieniędzy za odwołane wycieczki działa, ale z długim poślizgiem>>
 

Zwroty dla kilkuset tysięcy turystów

Do dnia ustawowego zamknięcia systemów informatycznych Funduszu, czyli do 31 grudnia ubiegłego roku, organizatorzy turystyki złożyli wnioski zawierające informacje dotyczące ponad 90 tysięcy podróżnych, z którymi zawarli umowy o udział w imprezie turystycznej. Rzadko zdarzało się, aby umowa wskazywała tylko jedną osobę, zatem procedura zwrotu środków przez UFG według szacunków dotyczyła kilkuset tysięcy podróżnych, tj. osób i podmiotów zawierających umowę o imprezę turystyczną oraz podróżujących z nimi członków rodziny, partnerów, pracowników czy znajomych.

 


O zwrot środków dla swoich klientów wystąpiło 298 organizatorów turystyki, odpowiadających za lwią część rynku rozumianego jako organizacja imprez turystycznych dla polskich turystów w kraju i za granicą. Łączna kwota wynikająca z wniosków złożonych przez organizatorów to prawie 280 milionów złotych. Jak jednak wyjaśniają przedstawiciele UFG, wnioski opłacone i niezdublowane przez organizatorów opiewają łącznie na ok. 260 mln zł. Z tej ostatniej kwoty UFG wypłacił do dzisiaj ponad 208 milionów zł, co oznacza zwrot środków turystycznych dla setek tysięcy podróżnych, a jednocześnie stanowi prawie 80 proc. wypłat z wniosków organizatorów, które zostały opłacone i nie dublują się.

Czytaj w LEX: Łącznik miejsca wykonania zobowiązania jako podstawa jurysdykcji szczególnej na gruncie rozporządzenia Bruksela I bis w sprawach przeciwko przewoźnikowi lotniczemu >

Pieniędzy wystarczy dla wszystkich

Marek Niechciał, członek zarządu UFG odpowiedzialny w Funduszu za kwestie związane ze wsparciem branży turystycznej podkreśla, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich, a organizacje skupiające przedsiębiorców turystycznych od początku współpracowały z UFG i Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii w eliminacji rozbieżności pojawiających się między wnioskami składanymi przez organizatorów imprez i wnioskami podróżnych.  - Trzeba docenić ciągły i intensywny kontakt z przedstawicielami branży i ministerstwa, co w połączeniu z naszą otwartą komunikacją do podróżnych pozwoliło na wprowadzanie poprawek umożliwiających połączenie się wniosków dwóch zainteresowanych stron – organizatorów i podróżnych. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą takie połączenie jest wymogiem skierowania środków pieniężnych do wypłaty na rachunek podróżnego. Z kolei dla przedsiębiorcy taka wypłata dla podróżnego rodzi zobowiązanie w postaci kredytu udzielonego na sześć lat. To dlatego musieliśmy mieć pewność, że wypłacamy właściwej osobie właściwą sumę na podstawie właściwych informacji – powiedział Marek Niechciał.

Pozostała część środków, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Funduszu, ma zostać wypłacona w ciągu najbliższych tygodni. Jak podkreślają przedstawiciele Funduszu, pieniądze wypłacane są ciągle, skala wypłat w ciągu jednego dnia jest różna i wynosi od kilkuset tysięcy złotych do nawet kilku milionów. Podróżni zainteresowani statusem wniosków powinni zatem sprawdzać saldo rachunku bankowego wskazanego do zwrotu i zapoznawać się z komunikatami na swoich kontach w Portalu TFG, za pomocą którego złożyli swoje wnioski. Wnioski, które pozostały w chwili obecnej do wypłaty to m. in. takie, w których występują różnice w informacjach na temat liczby i wysokości wpłat poczynionych przez podróżnych a danymi raportowanymi przez organizatorów.

Czytaj w LEX: Dopuszczalność sądowej modyfikacji sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu OC po jej wyczerpaniu >