Został on zaprezentowany w piątek w Brukseli. To jedna z reakcji po tym, jak przez cały świat, w tym przez miasta europejskie, przetoczyły się liczne protesty w ramach ruchu Black Lives Matter, którego celem jest walka z przemocą wobec osób czarnoskórych. Demonstracje wybuchły w maju tego roku w Minneapolis w Stanach Zjednoczonych po śmierci Afroamerykanina George'a Floyda podczas brutalnej interwencji policji. - Osiągnęliśmy moment, w którym należy przyjrzeć się dokładnie faktom. Widzieliśmy gniew, któremu dały upust protesty na całym świecie, również w Europie. Nie stało się to po raz pierwszy i prawdopodobnie nie ostatni, ale mamy nadzieję, że przy większym wysiłku możemy coś zmienić w Europie - mówiła na konferencji prasowej wiceszefowa KE Viera Jourova.

 


Poza egzekwowaniem prawa Komisja Europejska chce też zająć się postawami społecznymi, stereotypami i problemami gospodarczymi związanymi z dyskryminacją na tle rasowym. Będziemy zachęcać państwa członkowskie do przyjęcia własnych planów działania przeciwko rasizmowi - zapowiedziała komisarz do spraw równości Helena Dalli.

Czytaj: Strasburg: Uprawniony środek dyscyplinarny dla nauczyciela za mowę nienawiści>>
 

Jak poinformowała, UE ma powołać koordynatora ds. przeciwdziałania rasizmowi, który będzie współpracował z osobami reprezentującymi mniejszości rasowe lub etniczne, a także z państwami członkowskimi, Parlamentem Europejskim i społeczeństwem obywatelskim.

Komisja zapowiedziała też, że przyjrzy się temu, jak w instytucjach unijnych wygląda kwestia niedyskryminacji na tle rasowym, jeśli chodzi o zatrudnienie.

W ramach przygotowanego planu działań KE zamierza też zachęcać państwa członkowskie, by przy wsparciu unijnych agencji, takich jak Agencja Praw Podstawowych (FRA) i Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL), zwiększyły wysiłki na rzecz zapobiegania dyskryminacyjnym postawom organów ścigania, a zwłaszcza policji.