- Chciałbym, żeby referendum konsultacyjne ws. konstytucji odbyło się w związku ze świętem 11 listopada, żeby było to referendum dwudniowe - 10 i 11 listopada 2018 roku - powiedział w piątek Andrzej Duda. I dodał, że jego zdaniem powinniśmy zacząć dyskusję nad nową konstytucją w Polsce. - W najważniejszych sprawach ustrojowych nie można decydować bez wcześniejszego zapytania o zdanie polskiego społeczeństwa - stwierdził.

Prezydent stwierdził, że biorąc pod uwagę przewidziany ustawowo kalendarz poszczególnych czynności, chce złożyć do Senatu, zgodnie z przewidzianą ustawowo procedurą, projekt postanowienia o zarządzeniu referendum w celu uzyskania jego zatwierdzenia przez Senat w najwcześniejszym w zasadzie terminie. I dodał, że chce w ten sposób dać PKW jak najwięcej czasu na przygotowanie głosowania. - Mam nadzieję, że Senat w najbliższym czasie się tym zajmie i po dyskusji przeprowadzi nad tym stosowane glosowanie - oświadczył Andrzej Duda.

Po 30 latach potrzebne zmiany
Jestem przekonany, że w wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce - po prawie 30 latach przemian ustrojowych - Polacy są społeczeństwem absolutnie dojrzałym, wykształconym, inteligentnym, kiedy dyskutuje się o ważnych sprawach państwowych, kiedy dyskutuje się o kwestiach politycznych, ale przede wszystkim o kwestiach ustrojowych - właściwie wszyscy chyba w Polsce wiedzą o czym jest mowa i mają na ten temat swoje własne zdanie - wyrobione i bardzo często przemyślane - powiedział Andrzej Duda.

Według prezydenta, w "najważniejszych sprawach ustrojowych nie można decydować bez wcześniejszego zapytania polskiego społeczeństwa o zdanie". - To ludziom rządzący powinni dać się wypowiedzieć, co sądzą na ten temat, co sądzą o polskich sprawach, w jakim kierunku polskie sprawy powinny podążać, w jakim kierunku powinny być one prowadzone - stwierdził.

- Jeżeli mija prawie 30 lat od czasu odzyskania przez Polskę pełnej suwerenności i pełnej niepodległości, jeżeli mamy w tym wspaniałym roku 2018 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości - niezwykle symboliczny moment - jeżeli jednocześnie zdamy sobie sprawę, że konstytucja z 1997 r. obowiązuje już od ponad 20 lat, to jest dla mnie czymś oczywistym, że jest to właściwy czas na to, żeby nad konstytucją - a tym samym nad przyszłością ustrojową Polski dokonać głębszej refleksji - podkreślił prezydent.

10 pytań o Konstytucję

W ostatecznej propozycji w projekcie postanowienia (o zarządzenie referendum) pytań jest 10. Kilka z nich ma warianty, dlatego, że taka jest natura danego pytania - powiedział prezydent.

1. Czy jest pani/pan za uchwaleniem nowej konstytucji, czy za uchwaleniem zmian w obowiązującej konstytucji z 2 kwietnia 1997 r., czy też za pozostawieniem konstytucji bez zmian?

2. Czy jest pani/pan za unormowaniem w konstytucji obowiązku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na wniosek co najmniej miliona obywateli oraz za tym, by wynik takiego referendum był wiążący, gdy weźmie w nim udział co najmniej 30 proc. uprawnionych do głosowania?

3. Czy jest pani/pan za systemem prezydenckim, tzn. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji wybieranego przez naród prezydenta; czy za systemem gabinetowym, tj. wzmocnieniem konstytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów i jej Prezesa oraz wyborem prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe; trzeci wariant: czy jest pani/pan za utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonawczej?

4. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem wyborów posłów na Sejm RP: w jednomandatowych okręgach wyborczych (system większościowy), w wielomandatowych okręgach wyborczych (system proporcjonalny), czy za połączeniem obu systemów (system mieszany)".

5. Czy jest pani/pan za podkreśleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej oraz kultury i tożsamości narodu polskiego".

6. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym unormowaniem członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej i NATO, z poszanowaniem zasad suwerenności państwa oraz nadrzędności konstytucji RP jako najwyższego aktu prawnego".

7. Czy jest pani/ pan za zagwarantowaniem w Konstytucji RP ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski?

8. Czy jest pan/ pani za konstytucyjnym zagwarantowaniem ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, nienaruszalności praw nabytych rodziny takich jak świadczenia z programu 500 plus oraz uprawnień do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku?.

9. Czy jest pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowanym szczególnej ochrony pracy jako fundamentu społecznej gospodarki rynkowej oraz prawa do emerytury nabywanego w ustawowo określonym wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?.

10. Czy jest pan/ pani za uregulowaniem podziału jednostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty i województwa.