- Dla bezpieczeństwa dziecka, dla jego prawidłowego wychowania, dla strzeżenia praw, dobra dziecka przez polskie państwo, taki zapis w moim przekonaniu powinien istnieć. W tym momencie to jest odpowiedzialność państwa za to, komu powierza do wychowania dziecko. Dlatego zdecydowałem się zaproponować parlamentarzystom wprowadzenie takiego zapisu. Podpisałem odpowiedni dokument wraz z propozycją legislacyjną, czyli z prezydenckim projektem zmiany Konstytucji, który będzie złożony w polskim Sejmie - powiedział Andrzej Duda.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Specyfika przysposobienia wspólnego >

- To jest ważny element związany z ochroną dziecka, to jest ważny element wypełniający i dopełniający pełni praw konstytucyjnych, które już dzisiaj istnieją. Nie mam żadnych wątpliwości, że ten zapis znajdzie poparcie nie tylko ze strony posłów Zjednoczonej Prawicy, ale jestem przekonany – bo wielokrotnie słyszałem takie wypowiedzi – że ten zapis zostanie poparty także przez posłów Konfederacji, Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jestem przekonany, że zapis ten znajdzie poparcie również i części posłów Koalicji Obywatelskiej, albowiem niektórzy z nich bardzo wyraźnie deklarowali swój sprzeciw wobec jakiejkolwiek dopuszczalności adopcji dziecka czy przysposobienia dziecka przez związki jednopłciowe - dodał.

Zobacz linię orzeczniczą w LEX: Dobro dziecka jako nadrzędna wartość przysposobienia >

- Bo jeżeli to będzie wprost zapisane w Konstytucji to emocje wokół tego się zakończą. Będzie jasno powiedziane, że jest to niedopuszczalne i wówczas nie będzie już trzeba dyskutować – wolno/nie wolno; właściwe to jest/ niewłaściwe. Polska Konstytucja będzie to jednoznacznie przesądzała. I to w moim przekonaniu na zawsze przetnie spory polityczne nad tą kwestią. A ja uważam, że im mniej sporów politycznych, zwłaszcza emocjonalnych, tym lepiej dla nas i dla przyszłości Rzeczypospolitej - wyjaśnił prezydent.

Czytaj też: Prezydent: Lekcje prowadzone przez organizacje tylko za zgodą rodziców >

Rzecznik rządu Piotr Müller zapytany w poniedziałek w Polskim Radiu24, dlaczego wcześniej prezydent nie wyszedł z taką inicjatywą i czy jest to temat, którym należy się w tym momencie zajmować, odpowiedział: Myślę, że to działanie ma na celu przede wszystkim sprawdzenie poglądów niektórych przedstawicieli na scenie politycznej.

Czytaj w LEX: O żądaniach wpisu w polskim rejestrze stanu cywilnego zagranicznej fikcji prawnej pochodzenia dziecka od "rodziców jednopłciowych" >

 


Co dalej z projektem?

Pierwsze czytanie projektu zmiany konstytucji może odbyć się nie wcześniej niż trzydziestego dnia od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy. Jeśli zmiana dotyczy rozdziałów I, II (Wolności, Prawa i obowiązki człowieka i obywatela, w którym znajdują się zapisy dotyczące dzieci) oraz XII (Zmiana konstytucji) uchwalenie przez Sejm ustawy zmieniającej może odbyć się nie wcześniej niż sześćdziesiątego dnia po pierwszym czytaniu projektu.

Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Ustawę o zmianie konstytucji uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.