W odpowiedzi Ministerstwo Rozwoju odpisało, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swoich stronach umieszcza informacje o aktualne sytuacji epidemiologicznej w krajach, które są popularnymi kierunkami wyjazdów zagranicznych Polaków.

UE już ma portal

Ponadto, Komisja Europejska uruchomiła platformę internetową ,,Re-open EU", która zawiera podstawowe informacje umożliwiające bezpieczne wznowienie swobodnego przepływu osób i turystyki w całej Europie.

Przedstawiciele MSZ zauważają, że platforma ,,Re-open" będzie funkcjonować jako główny punkt odniesienia dla osób podróżujących w UE, ponieważ gromadzi w jednym miejscu aktualne informacje od Komisji i państw członkowskich. Narzędzie to umożliwi przeglądanie informacji dotyczących poszczególnych państw członkowskich Unii za pomocą interaktywnej mapy, zawierającej aktualne informacje na temat obowiązujących środków krajowych, a także praktyczne porady dla osób odwiedzających dany kraj. Platforma jest łatwo dostępna na komputerach stacjonarnych i urządzeniach mobilnych poprzez następujący link Re-open EU": https://reopen.europa.eu/pl. Platforma "Re-open EU" i zawarte na niej informacje dostępne są w 24 językach urzędowych EU.

Informacje dla podróżnych z krajów trzecich do UE

Jak  podaje portal unijny w sprawie stopniowego znoszenia tymczasowych ograniczeń w podróżowaniu do UE, które nie są istotne, Rada zaktualizowała wykaz krajów, w których ograniczenia w podróżowaniu powinny zostać zniesione. Ta lista będzie nadal weryfikowana i, w zależności od przypadku, aktualizowana co dwa tygodnie.

W oparciu o kryteria i warunki określone w zaleceniu, państwa członkowskie powinny stopniowo znosić ograniczenia w podróżowaniu na zewnątrz granice dla mieszkańców następujących krajów trzecich:

 • Australia
 • Kanada
 • Gruzja
 • Japonia
 • Nowa Zelandia
 • Rwanda
 • Korea Południowa
 • Tajlandia
 • Tunezja
 • Urugwaj
 • Chiny, z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności

Mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uważać za mieszkańców UE do celów niniejszej rekomendacji.