Podstawą do tych działań jest ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112).  Wtedy dodano przepis, który pozwala nakładać na obywateli dodatkowe obowiązki. Po zmianach ustawa pozwala na wprowadzenie nakazu zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

Czytaj: Od soboty nowe zasady noszenia maseczek i zero tolerancji>>

Wcześniej wiele osób ignorowało obowiązek noszenia maseczek, bo art. 46b wspomnianej ustawy, na podstawie którego wydano rozporządzenie, pozwalał w drodze rozporządzenia nakładać obowiązki jedynie na osoby chore i podejrzane o chorobę. Przez to postępowania wobec osób nienoszących maseczki, które trafiały do sądów, były umarzane. Łamanie nakazu zasłaniania ust i nosa to wykroczenie.


Masowe kontrole


Od początku działań policjanci przeprowadzili prawie 3,6 mln kontroli związanych ze sprawdzeniem, czy przestrzegane są wprowadzone nakazy, zakazy i ograniczenia - zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi - powiedział rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

"Między innymi po stwierdzeniu nieprzestrzegania nakazu zasłaniania ust i nosa od początku działań nałożono ponad 397,5 tys. mandatów, skierowano ponad 57,5 tys. wniosków o ukaranie do sądu oraz ponad 252 tys. osób pouczono" - tłumaczył inspektor.

Poinformował, że w piątek w związku z tym wykroczeniem funkcjonariusze policji nałożyli 6, 5 tys.  mandatów, skierowali 748 wniosków o ukaranie do sądu, a 2499 osób pouczyli.

Ostatniej doby skontrolowano ponad 3 tys. autobusów i tramwajów, sprawdzając, czy przestrzegane są w nich wprowadzone ograniczenia w zakresie przewozu osób oraz zakrywania nosa i ust maseczką, sprawdzono 10 591 obiektów handlowych oraz 131 miejsc organizacji wesel i ponad 79 miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki.

Przekazał również, że w piątek policjanci skontrolowali 574 obiekty świadczące usługi hotelarskie, 1466 restauracji i 1671 siłowni, klubów fitness itp.

20 tys. policjantów na służbie

Codziennie do zadań związanych ze zwalczaniem Covid-19 kierowanych jest ok. 20 tys. policjantów.

- Cały czas sprawdzamy również osoby skierowane na kwarantannę. Wczoraj sprawdzono 445 969 osób, a od początku działań to już ponad 62 mln takich sprawdzeń" - podał. - - Niezależnie od tych działań cały czas wykonujemy swoje obowiązki, na które składa się między innymi codziennie ok. 16 tys. interwencji i 15 tys. kontroli uczestników ruchu drogowego