Ustawa przewiduje usprawnienie procedury uzyskiwania statusu polskiego związku sportowego. W tym celu zakłada rozszerzenie uprawnień ministra sportu i turystyki, który będzie mógł - w drodze wydawanego rozporządzenia - rozszerzać wykaz międzynarodowych federacji sportowych, do których przynależność da możliwość ubiegania się o zmianę statusu organizacji na polski związek sportowy.
Obecnie jednym z głównych warunków ubiegania się o to jest dołączenie do wniosku zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim albo innej, ale koniecznie uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.

Czytaj: Polskie związki sportowe nie tylko dla dyscyplin olimpijskich>>
 

Po nowelizacji ustawy szef resortu w drodze rozporządzenia będzie mógł przedstawiać wykaz organizacji międzynarodowych (nie będących na liście MKOl), do których przynależność stworzy możliwość podjęcia starań o utworzenie polskiego związku sportowego, po spełnieniu wszelkich innych kryteriów. Minister, przygotowując wykaz, będzie brał pod uwagę np. aktywny udział organizacji w walce z dopingiem, jej zasięg działania oraz popularność i poziom rozwoju danego sportu.