Natomiast obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu zostanie rozszerzony i będzie obowiązywał również w strefie żółtej, a nie jak do tej pory tylko w strefie czerwonej. - W strefie żółtej również na wolnym powietrzu trzeba będzie nosić maseczki. Z całą stanowczością podkreślam, że stosowanie reguły DDM, czyli dezynfekcja, dystans, maseczki, to jest mechanizm społecznej odpowiedzialności, który pozwala bronić się skutecznie przed eskalacją pandemii – podkreślił  minister Niedzielski. - Maseczka jest realnym narzędziem obrony przed koronawirusem w skali ogólnospołecznej – zapewnił.

Mówiąc o ograniczeniach dla lokali gastronomicznych minister stwierdził, że ograniczenie w działalności lokali gastronomicznych w strefie czerwonej wynika z tego, że "kończy się sezon i ogródki gastronomiczne są powoli likwidowane". Wyjaśnił, że ogródki "zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko transmisji koronawirusa". - Ponieważ imprezy będą się przenosiły do lokali, chcemy, żeby to odbywało się w ograniczonym czasie do godz. 22.00 – powiedział Niedzielski.