Jak podkreśla resort edukacji, przepisy pozostawiły szkołom swobodę w określeniu warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas pobytu uczniów w szkole.

Nie można zakazać przynoszenia telefonów do szkoły

Zasady korzystania z telefonów komórkowych określa się w statucie szkoły. Szkoła nie może jednak całkowicie zakazać używania komórek na terenie placówki.

 

Wszystkie przepisy statutu muszą być zgodne tak z ustawami, jak i przepisami wykonawczymi. Tymczasem brakuje podstawy prawnej do wprowadzenia do statutu zapisu, całkowicie rugującego komórki ze szkoły.

- Przepisy oświatowe zobowiązują do ustalenia warunków wnoszenia i zasad korzystania z telefonów, nie wynika więc z nich możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu używania komórek, takie działanie byłoby bezprawne - uważa profesor Antonii Jeżowski.

Zakaz przynoszenia komórek do szkoły niezgodny z prawem>>

 

MEN nie będzie narzucać nowych zasad

Jak poinformował resort edukacji, nie będzie odgórnie narzuconych zasad przynoszenia telefonów komórkowych do szkoły.

Jak poinformowała rzecznik prasowa resortu, Anna Ostrowska, MEN nie planuje wprowadzenia zasad dotyczących używania telefonów komórkowych w szkołach. Wskaże natomiast dobre praktyki i zaapeluje do dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów o rozwagę w wykorzystywaniu urządzeń elektronicznych w szkołach.

Resort wskazuje również, że brak jasnych norm może być groźny dla społeczności szkolnej - zagrożenia to m.in.: robienie zdjęć lub nagrywanie za pomocą telefonu komórkowego innych uczniów i nauczycieli bez ich zgody i umieszczanie tych filmików w internecie.