Z informacji KNF wynika, że kara nałożona została na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA (jako następcę prawnego HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA)  w wysokości 200 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 KNF wskazała, że procesy likwidacji szkód objęte postępowaniem Komisji były prowadzone wyłącznie przez HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń. - Komisja uwzględniła tę okoliczność przy wymiarze kary, jak również wzięła pod uwagę, że Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji +WARTA+ wdrożyło odpowiednie procedury oraz środki zaradcze w celu usprawnienia procesu likwidacji szkód - czytamy w komunikacie KNF.

Czytaj: Rzecznik Finansowy walczy o prawa bliskich osób ciężko poszkodowanych w wypadkach>>

Sprawdź w LEX: Czy biorący samochód w użyczenie może ująć w kosztach polisę OC? >