Jak poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w 2020 roku na terenie całego kraju przeprowadzono kontrole, których celem było sprawdzenie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązków w zakresie informowania o cenach towarów i usług oraz sposobu uwidocznienia informacji o cenach. Objęto nimi łącznie 2 tys. 232 przedsiębiorców, w tym: 1079 placówek detalicznych, 559 placówek należących do sieci handlowych, 330 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, 135 placówek gastronomicznych, 56 myjni samochodowych, 28 stacji benzynowych, 25 parkingów, 20 placówek, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

Dużo nieprawidłowości

Z informacji UOKiK wynika, że nieprawidłowości stwierdzono u 1 tys. 115 przedsiębiorców (50 proc. skontrolowanych), w tym: w 607 placówkach detalicznych, 305 placówkach należących do sieci handlowych, 87 placówkach gastronomicznych, 75 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową, 12 myjniach samochodowych, na 16 stacjach benzynowych, na 8 parkingach, w 5 placówkach, w których przedsiębiorcy prowadzili działalność usługową w zakresie hotelarstwa.

 


Inspektorzy sprawdzili też oznaczenie ceną ponad 470 tys. partii produktów. Zastrzeżenia wzbudziło prawie 60 tys. partii (12,4 proc.). Inspektorzy odnotowali brak cen przy 8 tys. 710 partiach wyrobów (1,8 proc. zbadanych); nieprawidłowe oznaczenia ceną w przypadku 9 tys. 563 partii produktów (2 proc. skontrolowanych); brak cen jednostkowych przy 44 tys. 146 partiach wyrobów (9,4 proc. skontrolowanych), a przy 1 tys. 691 partiach błędnie wyliczono cenę jednostkową.

Czytaj: 115 mln zł kary dla Biedronki za złe informacje o cenach>>

Z raportu pokontrolnego wynika, że w 1 tys. 224 placówkach sprzedaży detalicznej inspektorzy dokonali porównania zgodności cen uwidocznionych z cenami zakodowanymi w kasie, w czytniku oraz informacjami podanymi w materiałach reklamowych. Niezgodności na niekorzyść konsumentów stwierdzono w 48 placówkach(3,9 proc. skontrolowanych wyrobów).

Kary dla przedsiębiorców

Jak informuje UOKIK, stwierdzone nieprawidłowości dały podstawę do wydania 621 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 491.069 zł za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach; 19 decyzji nakładających na przedsiębiorców kary pieniężne o łącznej kwocie 328.430 zł za kolejne naruszenie obowiązków wynikających z przepisów w zakresie informowania o cenach - czytamy.