Według rozporządzenia obowiązującego do 27 grudnia 2020 r. część sklepów od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obsługuje wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Godziny dla seniora zostaną z z nami na dłużej - obowiązek utrzymuje również rozporządzenie, które obowiązywać będzie od 28 grudnia.

W małych sklepach nie ma godzin dla seniorów i limitu klientów>>

 

Godziny dla seniora w niektórych sklepach i na poczcie

Do godzin dla seniora (przed świętami i po świętach) muszą stosować się placówki świadczące usługi pocztowe oraz obiekty handlowe lub usługowe oraz placówki handlowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, których przeważająca działalność polega na sprzedaży:

  • żywności,
  • produktów kosmetycznych,
  • artykułów toaletowych,
  • środków czystości,
  • produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944, 1493 i 2112), w tym przez apteki lub punkty apteczne,
  • wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),
  • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

 

O godzinach obsługiwania seniorów trzeba poinformować na terenie placówki lub obiektu.

 

Wigilia bez godzin dla seniora

Przepisów nie stosuje się w Wigilię. Regulacje nie obowiązują również w niektórych sytuacjach i sklepach, a mianowicie:

  1. gdy wydanie produktu leczniczego, wyrobu medycznego albo środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego następuje w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia;
  2. handlu hurtowego;
  3. placówek handlowych działających w szkołach lub placówkach oświatowych oraz w portach lotniczych w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze.