Projekt zmian dotyczących zwiększenia skuteczności egzekucji alimentów jest obecnie opiniowany


Podwyższone kryterium - skorzysta dodatkowo 60 tys. dzieci

 
Jak podkreślają autorzy opracowywanego rozwiązania, obecny próg uprawniający do uzyskania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - do 725 zł na członka rodziny - obowiązuje od 1 października 2008 r.  i dotąd nie uległ zmianie. Uzasadniają, że chodzi też o zrównanie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do tych świadczeń z kwotą kryterium obowiązującego w przypadku 500 plus na pierwsze dziecko.
 
- Przewiduje się, że dzięki podwyższeniu kryterium dochodowego dodatkowe 60 tys. dzieci będzie mogło korzystać ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dodano.
 

Zmiana od października 2019 r.
 

W projekcie zaproponowano też, by ta zmiana zaczęła obowiązywać od 1 października 2019 r. Według szacunków resortu pracy koszt jej wprowadzenia to ok. 77 mln zł w 2019 i ok. 260 mln w 2020 r.