Zwycięstwo okazało się jednak pyrrusowe, bo co do zasady sąd przyznał rację fiskusowi. W jego ocenie diety wypłacane notariuszom wchodzącym w skład organów stanowiących nie są zwolnione z podatku. – Sąd podziela utrwaloną już linię orzeczniczą, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie wyłącznie do przychodów określonych w art. 13 ust. 1 pkt 5 ustawy. Nie ma zaś zastosowania do art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy – wyjaśnił sędzia NSA Jacek Brolik.
sygnatura akt II FSK 72/10

Źródło: Rzeczpospolita