Test i zadania na egzamin notarialny przygotował zespół w składzie:
Sędzia Stefan Babiarz
Notariusz Robert Giler
Sędzia Krzysztof Józefowicz
Sędzia Wojciech Łukowski
Notariusz Dariusz Wojciech Rzadkowski
Notariusz Andrzej Sebastyanka
Sędzia Elżbieta Żak
Resort przypomina, że powołani w skład zespołu notariusze zostali oddelegowani przez Krajową Radę Notarialną. Natomiast sędziowie byli przedstawicielami Ministra Sprawiedliwości.