Skarga będzie miała szansę na rozpatrzenie tylko wówczas, gdy dotyczyć będzie funkcjonowania sądu, a nie jego działalności orzeczniczej. MS przygotowało właśnie projekt rozporządzenia, w którym precyzuje, co ze skargą zrobić, jak ją napisać i w jaki sposób złożyć, by miała szansę na rozpatrzenie. Minister przewiduje formę pisemną, elektroniczną, faksem i ustną do protokołu. Rozpatrzeniem skargi zajmie się prezes sądu wyższej instancji niż ta, której dotyczy. Jeśli wniosek będzie skierowany przeciw prezesowi sądu apelacyjnego, trafi do rozpoznania przez Krajową Radę Sądownictwa.
(DzU z 2011 r., nr 203, poz. 1195)

Źródło: Rzeczpospolita