Zmiany dotyczyć będą komunikacji Sądu Rejestrowego z Urzędem Skarbowym, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, uzyskiwania przez przedsiębiorcę numerów identyfikacyjnych oraz oznaczenia przedmiotu wykonywanej działalności.
Dane objęte treścią wpisu do KRS, jako dane podstawowe podmiotu, zostaną automatycznie przekazane przez Sąd Rejestrowy drogą elektroniczną do CRP KEP, rejestru REGON. Natomiast do rejestru ZUS trafią z bazy CRP KEP.
Duże zmiany czekają również na przedsiębiorców, w zakresie wskazywania tzw. przedmiotu działalności, tj. popularnych kodów PKD. Po zmianach przedsiębiorca w rejestrze będzie mógł umieścić ich tylko 10, ze wskazaniem przedmiotu przeważającej działalności, tak jak ma to miejsce przy zgłoszeniu REGON. Więcej>>>
 

imagesViewer