Zgodnie z ustawą sąd rejonowy będzie tworzony dla obszaru jednej lub kilku gmin, w których mieszka co najmniej 50 tys. mieszkańców, jeżeli łączna liczba spraw sądowych wpływających z tego obszaru wynosi co najmniej 5 tys. rocznie. Ponadto, zgodnie z nowelizacją, sąd będzie mógł być utworzony na obszarach zamieszkanych przez mniej niż 50 tys. mieszkańców, pod warunkiem spełnienia wyżej wymienionego kryterium liczby spraw. Przy określaniu liczby spraw sądowych będą brane pod uwagę sprawy cywilne, karne oraz rodzinne i nieletnich. Sąd rejonowy będzie mógł być zniesiony, jeżeli ogólna liczba spraw w ciągu kolejnych 3 lat nie przekroczy 5 tys. w każdym roku kalendarzowym.

Źródło: www.rcl.gov.pl