Konstrukcja przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości jest dość dziwna i skomplikowana przez to, że odwołuje się do definicji zawartych w Prawie budowlanym. Zatem zmiana pojęcia w ustawie budowlanej ma wpływ na ogromną ilość podmiotów w kontekście ich obowiązków podatkowych. Z drugiej strony - ma to wpływ również na dochody gmin, bowiem zmiany w zakresie przedmiotów opodatkowania w oczywisty sposób wpływają na sumę wpłacanych przez podatników danin.

Tym razem Prawo budowlane zostało zmienione 17 lipca 2010 r. ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Nowelizacja polegała na dodaniu definicji obiektu liniowego jako jednego z rodzajów budowli. Z zakresu obiektu liniowego zostały jednak jednoznacznie wyłączone kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, zatem nie stanowią one obiektu budowlanego lub jego części, ani urządzenia budowlanego. Konsekwencją takiej zmiany jest, że skoro kable zainstalowane w kanalizacji kablowej nie są budowlą, to ich wartość nie jest wliczana do wartości budowli będącej przedmiotem podatku od nieruchomości. Takie rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę odbiega od poglądu zaakceptowanego w dotychczasowym orzecznictwie.

Nowelizacja Prawa budowlanego nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych do płacenia podatku od nieruchomości, zatem nie może z tego powodu zostać uznana za niekonstytucyjną. Czym innym jest jednak ta zmiana z punktu widzenia samorządów. W trakcie roku podatkowego dochodzi bowiem do uszczuplenia ich dochodów bez rekompensaty. W tym kontekście zmiany budzą wątpliwości konstytucyjne.

Artykuł pochodzi z Serwisu Samorządowego www.lex.pl/samorzad