W 2010 r. TK uznał za niezgodny z konstytucją brak określenia czasu, w jakim wydany przez sąd zakaz publikacji ma obowiązywać. Sejm to zmienił i teraz obowiązuje przepis pozwalający sądowi nałożyć taki zakaz najwyżej na rok. Ale parlamentarzyści zawarli w noweli niepokojące rozwiązanie. "W znowelizowanej na polecenie TK ustawie, która weszła w życie w maju 2012 r., znalazła się potencjalnie niebezpieczna furtka pozwalająca sądowi na wielokrotne orzekanie zakazu publikacji w tej samej sprawie" – mówi Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Chodzi o to, że sąd może wydać kolejne roczne zabezpieczenie po upływie obowiązującego. "Potencjalnie istnieje niebezpieczeństwo, że taka możliwość rzeczywiście będzie wykorzystywana" – stwierdza Wróblewski. Jak ocenia, jeśli będzie się to zdarzać, trzeba przeanalizować, czy wyrok TK został właściwie wykonany przez ustawodawcę.