Dostosowanie testu dla zagranicznych kandydatów na doradców przewiduje rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego (Dz.U. nr 251, poz. 1505), które dziś wchodzi w życie.
Test umiejętności dotyczy oceny umiejętności obywateli UE, EOG lub EFTA, którzy nabyli poza granicami Polski kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy podatkowego. Sprawdzian ma część pisemną (pytania testowe i zadanie polegające na sporządzeniu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu) oraz ustną.
Doradca zagraniczny będzie więc miał 100 pytań testowych na części pisemnej oraz 10 pytań w części ustnej. Przygotowując pisemne wystąpienie do organu podatkowego lub sądu kandydat będzie mógł korzystać z przepisów prawa lub zbiorów przepisów bez komentarzy. Przed zmianami kandydaci mogli korzystać z wszelkich aktów normatywnych.
(Rozporządzenie ministra finansów z 7 listopada 2011 r. DzU nr 251, poz. 1505)