Publiczna dyskusja nad Ustawą 2.0 i jej implikacjach przynosi coraz to nowe spostrzeżenia, toteż krótko można odnieść się jedynie do wybranych wątków. Przykładowo – Koledzy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego krytycznie ocenili rozwiązanie ustrojowe uczelni wyższych znoszące wydziały. W dyskusji pojawiają się tu różne argumenty: tradycja (niewątpliwa), stabilność organizacyjna, kosztochłonność wdrażania tego rozwiązania i inne. Wydaje się, że Ministerstwo wespół z merytorycznymi pomysłodawcami tego modelu liczą na jego korzystny wpływ na rozwój nauki.

Jenak zasadnicza wątpliwość dotyczy kwestii, czy rozwiązania organizacyjne same przez się zapewniają rozwój? Więcej>>