Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w sądach wynika ze zmian, które nastąpią od nowego roku w związku z nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Projekt wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie dysponowania środkami budżetowymi przez sądy. W miejsce czterostopniowej wprowadzona została - trzystopniowa struktura dysponentów. Biorą w niej udział: minister sprawiedliwości – dysponent części budżetowej, dyrektor sądu apelacyjnego,  jako dysponent drugiego stopnia, a trzeci to dyrektor sądu okręgowego i rejonowego, jako dysponent trzeciego stopnia. Konsekwencja takiej struktury są zmiany dotyczące sprawozdawczości budżetowej, trybu opracowania projektów i planów finansowych, dokonywania zmian w planach finansowych, czy też uruchamiania środków budżetowych. Warto zaznaczyć, że w projekcie zrezygnowano z załącznika określającego terminy i odbiorców sprawozdań budżetowych.
Projekt określa także obowiązki poszczególnych dysponentów w zakresie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz informacji dotyczącej prowadzonych rachunków pomocniczych.
Jednocześnie projekt uwzględnia nowe rozwiązania dla sądów rejonowych, w których nie zostaną powołani dyrektorzy, polegające  na prowadzeniu przez sąd okręgowy, którego dyrektor wykonuje zadania dyrektora sądu rejonowego, rachunku pomocniczego dochodów i wydatków. Utworzenie tych rachunków umożliwi m.in. pokrywanie wydatków związanych z prowadzeniem postępowań i przyjmowaniem opłat sądowych.