Z dniem 28 grudnia 2017 r. nastąpiła zmiana formy prawnej spółki Wolters Kluwer Polska spółka akcyjna na Wolters Kluwer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zmianie uległ również numer KRS, nowy numer KRS 709879.

Pozostałe dane spółki nie zmieniły się.

Aktualne dane spółki to:
Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
Wpisana do KRS pod numerem KRS 709879 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 15.000.524 PLN
NIP: 583-001-89-31
Regon: 190610277