W latach 1993 -1997 r. Jerzy Ciemniewski  był członkiem Zgromadzenia Narodowego.  Był też sędzią Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2007.
Był członkiem "Solidarności" w latach 80. XX wieku i aktywnie uczestniczył w jej inicjatywach zmierzających do liberalizacji prawa i demokratyzacji systemu politycznego. Był też współzałożycielem Komitetu Helsińskiego w Polsce.
-To bardzo smutna wiadomość. Bardzo smutne jest również to, że śmierć Pana Profesora praktycznie nie została dostrzeżona przez media, a co gorsze - przez Trybunał Konstytucyjny, na stronie internetowej którego brak jest do tej chwili jakiejkolwiek wzmianki o Jego odejściu - pisze na Facebooku sędzia SN Stanisław Zabłocki.