Za najbardziej skutecznych i wyróżniających się zostali uznanie przez kapitułę nagrody następujący prawnicy: w kategorii sędzia – zbiorowo Trybunał Konstytucyjny, nagrodę odbierał adw. Stanisław Rymar, w kategorii radca prawny – Maria Ślązak ( na zdjęciu), wiceprezydent Rady Adwokatur  i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, w kategorii adwokat – prof. Andrzej Kubas, senior partner KKG Kubas Kos Gertner, w kategorii prokurator –  Robert Kucharski z prokuratury rejonowej w Częstochowie.
Za działania na rzecz prawa i gospodarki, nagrodę specjalną otrzymała Anna Streżyńska, była prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
Wczoraj wręczono także nagrodę za najlepszą ustawę roku. Otrzymała ją Aldona Młyńczak, posłanka PO, która reprezentowała wnioskodawców przy uchwalaniu ustawy z 16 września 2011 roku o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z 2011 roku, nr 232, poz.
1377).
W skład kapituły nagrody weszli: sędzia Teresa Romer, min. Jarosłąw Gowin, Maciej Bobrowicz - prezes KRRP, Krzysztof Bień - doradca prezesa NBP, Stanisłwa Dąbrowski - I prezes SN, Antoni Górski - prezes KRS, Aleksander Proksa, dyrektor departamnetu NBP, Andrzej Seremet - prokurator generalny, Andrzej Zwara - prezes NRA.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna