Z uwagi na tak ważną uroczystość, swoją obecność potwierdzili Minister Sprawiedliwości, przedstawiciele Prezydenta RP, szefowie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich a także szefowie samorządów zawodowych i ich przedstawiciele. Równie ważni są delegaci, którzy są przedstawicielami Okręgowych Izb Radców Prawnych.
Aby dodatkowo podnieść rangę tego wydarzenia, Prezydent RP postnaowił przyznać odznaczenia państwowe zasłużonym radcow prawnym. Także podczas tej uroczystości medale "Zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości" wręczy pan Jarosław Gowin, Minister Sprawiedliwości, a Prezes KRRP wręczy dziekanom rad OIRP medale samorządowe.

Podczas Zjazdu planowane jest przyjęcie rezolucji Zjazdu w sprawie roli samorządności w społeczeństwie obywatelskim i demokratycznym państwie prawnym oraz aktu podziękowania.

Źródło: e-kirp