EAJ to europejskie ramię Światowej Unii Sędziów (IAJ), skupiające 44 krajowe stowarzyszenia sędziów z Europy (zazwyczaj każdy kraj reprezentuje na zjeździe 2 delegatów).

Celem EAJ, podobnie jak całej Światowej Unii Sędziów, jest propagowanie zasad demokracji i obrona niezawisłości i niezależności sądownictwa w Europie i na świecie. W tym celu EAJ podejmuje uchwały i rezolucje, które w swojej treści kreują i przypominają o podstawowych zasadach trójpodziału władz i upominają rządy krajów członkowskich, aby przestrzegały tych zasad. Stowarzyszenie interweniuje w krajach, które zgłaszają zagrożenie ze strony polityków próbujących łamać zasady niezależności i niezawisłości sadownictwa, poprzez wysyłanie grupy obserwatorów, która spotyka się z politykami i przedstawicielami sądownictwa, a następnie sporządza raport będący podstawą późniejszej rezolucji.

Sędziowie z Polski zamierzają przedstawić informację o ostatnich zmianach ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ich zdaniem ustawa ogranicza prawa obywatelskie, dając ministrowi nieograniczony dostęp do akt wszystkich spraw sądowych, w tym danych wrażliwych oraz systemów informatycznych sądów. Równocześnie nowa ustawa podważa niezawisłość sędziów m.in. istotnie ograniczając sędziowską samorządność, wprowadzając drakoński w swoim charakterze system dyscyplinarnych kar finansowych oraz likwidując dla większości sędziów zwrot kosztów dojazdu do sądu. Ostatecznie nowelizacji ustawy nie podpisał prezydent i w trybie kontroli prewencyjnej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Do czasu decyzji Trybunału sprawa nie jest jednak rozstrzygnięta, a Ministerstwo Sprawiedliwości forsuje już kolejne pomysły mające na celu ograniczenie niezależności sądów oraz niezawisłości sędziów.

Ryszard Piotrowski
Pozycja ustrojowa sędziego>>>

Podczas zjazdu sędziowie-delegaci będą także m.in. dyskutować o raportach o sytuacji sądownictwa w Europie, w tym nad raportem CEPEJ za 2014 rok (Europejska Komisja Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości przy Radzie Europy). Poruszane zostaną także tematy mocno akcentowane przez Światową Unię Sędziów, w tym program „Sędziowie przeciwko korupcji”.