O taką możliwość spytał w interpelacji poseł Romuald Ajchler. Jego zdaniem część członków zespołu interdyscyplinarnego musi swoje obowiązki w ramach zespołów wykonywać po czasie pracy zawodowej „Często są to popołudnia, wczesne godziny wieczorne, a nawet weekendy" - wskazuje poseł.
Jednak według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej konstrukcja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie zakłada interwencji zespołów interdyscyplinarnych czy też grup roboczych w dni wolne od pracy lub w godzinach wieczornych i nocnych.
„Członkowie zespołów lub grup pracują z ofiarą przemocy w rodzinie i ze sprawcą po odebraniu sygnału o akcie przemocy - zatem wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych i zawodowych" - wyjaśnia MPiPS.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP