W europejskim Centrum Doradztwa i Dokumentacji Podatkowej powołano nowy zespół ds. fuzji i przejęć. Szefem został radca prawny, Krzysztof Lenart.

Do zadań powołanego zespołu będzie należało opracowywanie założeń dotyczących procesu przekształcenia oraz kompleksowa obsługa prawno-podatkowa podmiotów gospodarczych w zakresie przekształceń, fuzji i przejęć oraz podziałów.

Nowy zespół został utworzony z założeniem zapewnienia obsługi prawno-podatkowej procesów przekształceń, fuzji i przejęć. Stąd też obecność w zespole prawników posiadających doświadczenie w świadczeniu obsługi prawno-podatkowej, a także osób posiadających uprawnienia radcy prawnego. Ten element pozwoli również na obsługę procesów przekształceniowych w zakresie reprezentowania w postępowaniach rejestrowych, które stanowią istotny element procedury łączenia czy przekształcania spółek. Podsumowując zakresem działania zespołu objęte będą, obok aspektów podatkowych, również zagadnienia natury stricte prawnej, związane z realizacją konkretnych przedsięwzięć - mówi Krzysztof Lenart.