- Polubowne rozwiązywanie sporów stanie się łatwiejsze, szybsze i jednakowe dla wszystkich konsumentów w Unii Europejskiej, będzie obejmować wszystkie branże z wyjątkiem usług medycznych oraz niektórych usług edukacyjnych. Dzisiaj rozpoczynamy konsultacje społeczne projektu założeń do ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - tłumaczy Paweł Zagaj - naczelnik w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK.

Ustawa zakłada, że w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uzna reklamacji konsumenta, ten będzie mógł skorzystać z pomocy podmiotów oferujących pozasądowe formy rozwiązywania sporów konsumenckich. Sprawy prowadzone będą bez udziału sądu - jego kompetencje przejmie niezależna osoba trzecia – np. mediator lub arbiter. Więcej>>>