- Chcemy tworzyć stabilne prawo, które pozwoli przedsiębiorcom śmiało planować przyszłość. Musi to być jednak poprzedzone eliminacją bądź naprawą niekorzystnych przepisów - kontynuował minister Adam Szejnfeld.

- Chociaż zasadniczym celem Pakietu jest zmniejszanie barier rozwoju przedsiębiorczości, to wpłynie on pozytywnie na wiele innych obszarów, m.in. może zwiększyć aktywność zawodową Polaków - dodał wiceminister Adam Szejnfeld, kierujący pracami nad Pakietem. Ponadto jego zdaniem zawarte w nim ustawy prezentują nową filozofię podejścia do obywatela, opartą na zaufaniu i poszanowaniu wolności.

- Zakończyliśmy prace nad 16 ustawami z Pakietu przed planowanym terminem. 5 z nich zostało już uchwalone przez Sejm - podkreślił wiceminister Szejnfeld. Jednocześnie wskazał najważniejsze jego zdaniem ustawy w I części Pakietu. Wymienił m.in. nowelizację ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, której drugie czytanie odbyło się w Sejmie 11 czerwca br. - Wprowadza ona m.in. tak długo oczekiwane tzw. "jedno okienko", zaś docelowo w 2010 r., "zero okienka" - podkreślił wiceminister Szejnfeld. - Dzięki temu przy pomocy Internetu każdy będzie mógł szybko i sprawnie założyć firmę oraz dokonać niezbędnych zmian w rejestrach bez ponoszenia kosztów, z dowolnego miejsca na świecie - powiedział. Będzie to możliwe m.in. dzięki stworzeniu Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej. Jako drugą kluczową ustawę wymienił nowelizację Ordynacji Podatkowej. Wprowadza ona m.in. domniemanie uczciwości. Zgodnie z tą zasadą do momentu udowodnienia obywatelowi przez sąd naruszenia prawa podatkowego, nie będzie on zobowiązany do zapłacenia kary. - Rozwiązanie to dotyczy nie tylko 3 mln przedsiębiorców, ale przede wszystkim 20 mln obywateli płacących podatki - podkreślił wiceminister.

Z punktu widzenia ułatwień dla właścicieli firm, w opinii wiceministra Szejnfelda istotna jest racjonalizacja kontroli w Polsce. - Po raz pierwszy zmieniamy nie tylko ustawę o SDG, ale przede wszystkim ponad 50 innych ustaw regulujących tę kwestię. Ograniczenie kontroli "na legitymację" oraz kontroli równoczesnych to zdaniem autora Pakietu najważniejsze postulaty. Ponadto czas ich trwania ma być dostosowany do wielkości firmy.

Wiceminister Adam Szejnfeld zwrócił również uwagę na nową propozycję, jaką będzie instytucja upadłości konsumenckiej. Umożliwi ona wszczęcie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. - Postępowanie upadłościowe pozwoli rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia konsumentów oraz wynikających z tego problemów wierzycieli - podkreślił wiceminister.

Prace nad kolejnymi ułatwieniami prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w ramach "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości" będą kontynuowane. Już obecnie wiceminister Adam Szejnfeld rozpoczął prace nad tworzeniem II części "Pakietu na rzecz przedsiębiorczości". Kolejne ustawy planowane są do przyjęcia na drugą połowę bieżącego roku oraz na rok 2009.

Oficjalne źródło: Ministerstwo Gospodarki