Jak pisze „Rzeczpospolita", chodzi o projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, tzw. ustawy lokatorskiej. Pierwotnie ministerstwo zaproponowało, by z ustawy wykreślić listę osób, którym sąd musi przyznać w wyroku eksmisyjnym prawo do lokalu socjalnego. Są na niej: obłożnie chorzy, emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotni, ciężarne, małoletni, niepełnosprawni, ubezwłasnowolnieni oraz eksmitowani spełniający przesłanki określone w uchwałach rad gmin (chodzi m.in. o osoby, które znalazły się w niedostatku), chyba że mają gdzie zamieszkać.

Sąd miał każdorazowo badać sytuację majątkową oraz rodzinną eksmitowanego i dopiero na tej podstawie podejmować decyzję, czy dać prawo do lokalu socjalnego. Zmiana była związana z programem Mieszkanie+. Miała ułatwić rozwój rynku tanich mieszkań pod wynajem. Teraz ministerstwo wycofuje się z tej propozycji.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Renata Krupa-Dąbrowska