Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna, 25 lutego 2016 r. do Polski skierowana została tzw. uzasadniona opinia. Komisja Europejska wezwała w niej do podjęcia konkretnych działań w sprawie uregulowania kwestii stawek minimalnych za usługi rzeczników patentowych. W ocenie Komisji obecne regulacje godzą w zasady wspólnego rynku: swobodę przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usług.

– W dokumencie Komisja zarzuciła Polsce, że ustalenie stawek minimalnych za czynności rzeczników patentowych ogranicza swobodny przepływ usługodawców, ponieważ stanowi ograniczenie dla podmiotów, które chcą wejść na rynek, ale nie mogą konkurować w zakresie cen za swoje usługi. Ponadto stanowi przeszkodę dla swobody świadczenia usług, utrudnia dostęp do usług rzecznika patentowego wszystkim przedsiębiorcom i ochronę ich interesów – wyjaśnia Monika Ociepka z departamentu komunikacji Ministerstwa Rozwoju.

W rezultacie ma dojść do całkowitego zniesienia stawek minimalnych w relacjach umownych. Minimalne taksy pozostać mają wyłącznie dla potrzeb ustalania i zasądzania kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz Urzędem Patentowym RP orzekającym w postępowaniu spornym. Więcej>>

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Anna Krzyżanowska