Jak informują organizatorzy, przedmiotem warsztatów będzie omówienie najważniejszych orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Prezesa UOKIK z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony baz danych, znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa do prywatności i ochrony dóbr osobistych.

Zajęcia poprowadzi radca prawny Paweł Jóźwiak, partner w kancelarii "Świeszkowski & Jóźwiak Adwokat i Radca Prawny", który specjalizuje się w prawie nowych technologii i własności intelektualnej oraz prawie cywilnym i gospodarczym. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa nowych technologii. Wykładowca na szkoleniach z zakresu prawa nowych technologii. Konsultant firm informatycznych, portali i sklepów internetowych.

Więcej o szkoleniu: Prawo nowych technologii w orzecznictwie sądów i organów administracyjnych>>>