Druga już z tego cyklu naukowa konferencja dla przedstawicieli zawodów prawniczych odbędzie się tego dnia w godz. 9-17 w sali A2 Collegium Iuridicum II przy ul. Lipowej 4 w Warszawie.
Jej organizatorami są Katedra Socjologii Prawa Wydziału Prawa i Administracji oraz Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

Zaplanowane podczas konferencji panele poświęcone będą instytucji opieki naprzemiennej i kontaktów naprzemiennych w polskim systemie prawnym, ochronie uprawnień wynikających z rodzicielstwa i ich egzekucji oraz rodzicielstwu, rodzinie i małżeństwu przed obliczem Temidy.
Prelekcje wygłoszą: sędzia Ewa Rudnicka-Danielska, sędzia Bronisław Czech, sędzia Zbigniew Strus, adw. Małgorzata Kowalska, adw. Mariusz Trela, adw. Jerzy Kwaśniewski, ks. dr hab. prof. UPJPII Piotr Kroczek, dr Barbara Gujska, dr Kinga Karsten, dr Grzegorz Gura, dr Robert Rykowski, dr Błażej Kmieciak, Łukasz Mazur i Mikołaj Pawlak.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Sprawiedliwości, a konferencji patronują Wolters Kluwer Polska oraz Polski Prawnik.

Konferencja ma charakter otwarty. Szczegóły oraz rejestracja: http://temida.ordoiuris.pl/