- Z naszej perspektywy nie widać symptomów spowolnienia w gospodarce - mówi Krzysztof Zakrzewski, partner zarządzajacy w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka w portalu polskiprawni.pl. -  Nie widzimy, aby pracy było mniej, natomiast zmienia się struktura zleceń i oczekiwania klientów. Istotne jest elastyczne i szybkie dostosowanie się do ich potrzeb. Polską interesuje się wielu inwestorów z zagranicy, są branże, w których dużo się dzieje. Silna jest energetyka, zarówno w tradycyjnej postaci, jak i energii odnawialnej. Są duże inwestycje w sektorze gospodarki odpadami, rośnie sektor farmacji.
Z pewnością ostatnie kilkanaście miesięcy to wzmożona aktywność naszych klientów w dziedzinie sporów. Szczególnie wrażliwe są tu branże, w których w ostatnich latach prowadzone były duże inwestycje: budowlana czy infrastrukturalna. Taki trend przewidujemy też na najbliższe miesiące. Widoczny jest ruch zarówno w dziedzinie upadłości jak i szeroko pojętych restrukturyzacji.

Więcej>>