Jesli przyjęta we wtorek przez Radę Ministrów zmiana zostanie uchwalona, oznaczać to będzie, że prawnik z Unii Europejskiej (wpisany na listę prowadzoną przez okręgową radę adwokacką lub radcowską) będzie mógł wykonywać stałą praktykę w: kancelarii indywidualnej, zespole adwokackim, a także w spółkach: jawnej, cywilnej, komandyto-akcyjnej, komandytowej lub partnerskiej.
Ten przepis, o charakterze korygującym, zapewnić ma zgodność nowelizowanych przepisów z ustawą Prawo o adwokaturze, a także ustawami: o radcach prawnych, o rzecznikach patentowych, o doradztwie podatkowym.